Odwiedzając tę ​​stronę, należy dopuścić stosowanie plików cookie. Więcej na temat naszej polityki cookies.

OST1 92000-90

UDC

Grupa B63

STANDARD PRZEMYSŁOWY

Arkusze OST1 92000−90

stop aluminium

gatunek AMg6

Specyfikacje Zastępuje OST1 92000−73

OKP 181511

Norma ta dotyczy blach ze stopu aluminium AMg6, przeznaczonych na części krytyczne, w tym wykonane metodą obróbki skrawaniem, frezowania chemicznego i elektrochemicznego.

KONTROLA

PRZYKŁAD


Reg. Nr VIFS 8432042 z dnia 06.12.90.


Opracowano zatwierdzoną datę wprowadzenia

MAPA VILS 16.10.1990 z 01.01.1991

Ważność

przed 01.01.1996

(nielimitowane śr.)

Reg. numer Składający się Sprawdzone Początek departament Ch. inżynier
302 247−91 Kandyba Pastushenko Isupov Rodin
16.05.91   15.05.91 31.05.1991

Zamiast OST1 92000−731 (302.879−83)

BNK: 16.05.91

27.05.1991

① (rew. Nr 2 8.04.96)


1. KLASYFIKACJA

1.1. Zgodnie z metodą produkcji arkusze są podzielone na:

platerowane okładziną technologiczną — B (AMg6B);

platerowane okładziną pogrubioną — U (AMg6U).

Według uznania producenta dopuszcza się produkcję blach bez okładziny technologicznej (bez dodatkowego oznakowania) — Amg6.

1.2. W zależności od stanu materiału arkusze są podzielone na:

wyżarzane — M (AMgbBM, AMg6UM, AMg6M);

wyżarzane o podwyższonej wytrzymałości — MPP (AMg6BMPP, AMg6MPP);

obrobione na zimno — N (AMg6BN, AMg6N);

umocniony przez zgniot o podwyższonej wytrzymałości — NPP (AMg6BNPP, AMg6NPP);

obrobiony na zimno o ograniczonej wytrzymałości — NOP (AMg6BNOP, AMg6NOP);

bez obróbki cieplnej — bez dodatkowego oznaczenia — (AMg6, AMg6B);

bez obróbki cieplnej o podwyższonej wytrzymałości — PP (AMg6UPP).

2. ODMIANA

2.1. Arkusze w zależności od stanu materiału wykonywane są o wymiarach podanych w tabeli. 1.

2.2. Grubość blachy, szerokość i maksymalne odchylenia grubości (w zależności od szerokości) muszą odpowiadać podanym w tabeli. 2.

2.2.1. Masę teoretyczną (teor M) jednego metra arkusza oblicza się według wzoru:

gdzie: H maks. i B maks. — największe wymiary graniczne grubości i szerokości, mm;

H min. i w min. — najmniejsze graniczne wymiary grubości i szerokości, mm;

to gęstość stopu aluminium AMg6, 2,64 g / .

Teoretyczną masę jednego metra lisa podano w obowiązkowym załączniku (tabele 1 i 2).

2.3. Grubość blachy w żadnym punkcie pomiarowym nie powinna przekraczać dopuszczalnych odchyleń.

Dopuszczalne odchylenia grubości na blachach wyżarzanych (w tym na blachach wyżarzanych o podwyższonej wytrzymałości oraz na blachach bez obróbki cieplnej o wszystkich grubościach o szerokości do 2000 mm włącznie, a także na blachach obrobionych na zimno (w tym blach zimnogiętych o podwyższonej i ograniczonej wytrzymałości) wszystkich grubości do 2100 mm łącznie nie powinno być więcej niż połowa pola tolerancji. Dopuszczalna różnica grubości na blachach wyżarzanych o szerokości powyżej 2000 mm powinna być aktualna i wpisana do certyfikatu.

Tabela 1

Stan materiału

pościel

Oznaczenie stopnia chwały, poszycia i stanu materiału Grubość Szerokość Długość
Wyżarzone

AMg6BM,

AMg6M

0,8−10,5

1200, 1400

1500, 1600

1800, 2000

2000 — 7000
mm Kontynuacja tabeli. 1

Stan materiału

pościel

Oznaczenie stopnia chwały, poszycia i stanu materiału Grubość Szerokość Długość
Wyżarzone

AMg6BM,

AMg6M

2.0

2100, 2300

2500, 2700

2900, 3000

2100−3000
2.5

2100, 2300

2500, 2700

2900, 3000

2100−3500
3,0−4,0 2100−5000
4,5−5,5 2100−4000
6.0−10.5 2100−3000
3.9−9.0 3050 3050−4000
AMg6UM 0,5−0,7

1200, 1400

1500, 1600

2000−7000
0,8−5,5

1200, 1400

1500, 1600

1800, 2000

2000−7000
Wyżarzone ze zwiększoną wytrzymałością

AMg6BMPP,

AMg6MPP

3.0−10.5

1200, 1400

1500, 1600

1800, 2000

2000−7000
Obrobiony na zimno

AMg6BN,

AMg6N

0,8−10,5

1200, 1400

1500, 1600

1800, 2000

2000−7000
4,0−6,6 2100 2000−7000
Pracowity ze zwiększoną siłą

AMg6BNPP,

AMg6NPP

2.0−10.5

1200, 1400

1500, 1600

1800, 2000

2000−7000
4,0−5,5 2100 4000−7000
Pracowity z ograniczoną siłą

AMg6BNOP,

AMg6NOP

3.0−10.5

1200, 1400

1500, 1600

1800, 2000

2000−7000
Bez obróbki cieplnej

AMg6B,

AMg6

5.0−10.5

1200, 1400

1500, 1600

1800, 2000

2000−7000
Brak obróbki cieplnej ze zwiększoną wytrzymałością AMg6UPP 7.0 2000 5000−7000

Uwaga. Dopuszcza się wykonanie blach o szerokości 3000 mm i grubości od 3,0 do 9,0 mm o szerokości 3000 mm w ilości nie przekraczającej 70% zamówienia.Tabela 2

mm

Grubość arkuszy Maksymalne odchylenia grubości wraz z szerokością
1200 1400

1500,

1600

1800 2000

2100,

2300,

2500

2700,

2900,

3000

2050

0.5

0.6

0,7

0.8

0.9

1.0

1,2

1.5

1.6

1.8

1.9

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

-0,12

-0,12

-0,12

-0,13

-0,13

-0,16

-0,16

-0,22

-0,22

-0,22

-0,22

-0,24

-0,28

-0,33

-0,34

-0,35

-0,35

-0,36

-0,36

-0,41

-0,41

-0,42

-0,42

-0,46

-0,46

-0,47

-0,47

-0,50

-0,50

-0,12

-0,13

-0,13

-0,14

-0,14

-0,17

-0,17

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,26

-0,29

-0,34

-0,35

-0,36

-0,36

-0,37

-0,37

-0,42

-0,42

-0,43

-0,43

-0,47

-0,47

-0,48

-0,48

-0,50

-0,50

-0,13

-0,13

-0,13

-0,14

-0,14

-0,17

-0,17

-0,25

-0,25

-0,23

-0,25

-0,26

-0,29

-0,34

-0,35

-0,36

-0,36

-0,37

-0,37

-0,42

-0,42

-0,43

-0,43

-0,47

-0,47

-0,48

-0,48

-0,50

-0,50

-

-

-

-0,16

-0,16

-0,18

-0,20

-0,26

-0,26

-0,26

-0,26

-0,27

-0,30

-0,35

-0,36

-0,37

-0,37

-0,38

-0,38

-0,43

-0,43

-0,44

-0,44

-0,48

-0,48

-0,49

-0,49

-0,50

-0,50

-

-

-

-0,18

-0,18

-0,20

-0,22

-0,27

-0,27

-0,27

-0,27

-0,28

-0,30

-0,35

-0,36

-0,37

-0,37

-0,38

-0,38

-0,43

-0,43

-0,44

-0,44

-0,48

-0,48

-0,49

-0,49

-0,50

-0,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+0,30

+0,31

+0,36

± 0,21

± 0,24

± 0,27

± 0,30

± 0,33

± 0,36

± 0,39

± 0,42

± 0,45

± 0,48

± 0,51

± 0,54

± 0,57

± 0,60

± 0,63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

± 0,30

± 0,30

± 0,30

± 0,21

± 0,24

± 0,27

± 0,30

± 0,33

± 0,36

± 0,39

± 0,42

± 0,45

± 0,48

± 0,51

± 0,54

± 0,57

± 0,60

± 0,63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

± 0,30

± 0,21

± 0,24

± 0,27

± 0,30

± 0,33

± 0,36

± 0,39

± 0,42

± 0,45

± 0,48

± 0,51

± 0,54

-

-

-

Uwagi. 1. Za zgodą stron dopuszcza się wykonywanie blach z półproduktem

wymiary grubości, z maksymalnymi odchyleniami grubości blachy

dla tych rozmiarów przyjmuje się jak dla najbliższego mniejszego rozmiaru,

określone w tabeli. 2.

2. Po uzgodnieniu z klientem maksymalne odchylenia blach bez

obróbka cieplna i wyżarzanie o grubości 5 mm lub większej o szerokości do

2000 mm i arkusze AMg6UPP ustawione na ± 5% grubości nominalnej.

3. Ograniczyć odchylenia blach o grubości 10 i 10,5 mm wyprodukowanych w

przerobione na zimno i na zimno ze zwiększoną wytrzymałością wg

wymaganie klienta powinno wynosić +0,3 mm,

-0,2

2.4. Ogranicz odchylenia szerokości arkuszy:

+10 mm — dla blach o szerokości do 2100 mm włącznie z grubością od 0,5 do 4,5 mm;

+15 mm — dla blach o szerokości do 2100 mm włącznie i grubości od 5,0 do 10,5 mm;

+30

-20 mm — dla blach o szerokości od 2100 do 3050 mm.

W przypadku blach obrobionych na zimno (w tym hartowanych na zimno o podwyższonej i ograniczonej wytrzymałości) maksymalne odchylenia szerokości wynoszą +60 mm.

2.5. Ogranicz odchylenia na długości arkuszy:

+25 mm — dla blach o szerokości do 2100 mm włącznie i grubości od 0,5 do 3,5 mm;

+30 mm — dla blach o szerokości do 2100 mm włącznie, o grubości od 4,0 do 10,5 mm;

+50 mm — dla arkuszy o szerokości powyżej 2100 mm.

2.6. Blachy o długości powyżej 4000 mm i grubości powyżej 4,0 mm w stanie obrobionym na zimno mogą być wykonane o szerokości przekraczającej wymiar nominalny o nie więcej niż 40 mm. (wer. 1)

2.7. Arkusze są mierzone (o określonej długości) lub ich wielokrotności w ramach długości wskazanych w tabeli. 1, z odstępem 0,5 m.

2.8. Wymiary blach, gatunek stopu, poszycie oraz stan materiału należy określić w zamówieniu.

Przykłady symboli:

Blacha ze stopu w gatunku AMg6 z okładziną technologiczną (B), wyżarzona (M), gr

3,0 mm, szerokość 2000 mm. Długość 3000 mm:

Arkusz AMg6.B.N 3x2000x3000 OST1 92000−90

To samo, bez okładziny technologicznej:

Arkusz AMg6. M 3x2000x3000 OST1 92000−90

To samo z pogrubioną okładziną (U):

Arkusz AMg6.U.M 3x2000x3000 OST1 92000−90

Blacha ze stopu w gatunku AMg6 z okładziną technologiczną (B), obrobiona na zimno o ograniczonej wytrzymałości (NOP), gr. 6,0 mm, szer. 1500 mm, dł. 4000 mm:

Arkusz AMg6.B.NOP 5x1500x4000 OST1 92000−90

3. WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1. Blachy wykonane są zgodnie z wymaganiami tej normy zgodnie z instrukcją technologiczną, zatwierdzoną w określony sposób.

3.1.1. Skład chemiczny stopu klasy AMg6 musi spełniać wymagania GOST 4784.

Maksymalna dopuszczalna zawartość wodoru w metalu nie powinna przekraczać 0,4 na 100 g metalu.

3.2. Do okładzin z blachy (w tym do okładzin technologicznych) stosuje się aluminium o czystości nie niższej niż klasa AD1 zgodnie z GOST 4764 (o zawartości miedzi do 0,02%) lub nie niższej niż klasa A5 zgodnie z GOST 11069.

Na życzenie klienta, zgodnie z zamówieniem, blachy AMg6UM o grubości od 0,6 do 1,8 mm oraz blachy AMg6UPP o grubości 7,0 mm wykonywane są z okładziną z aluminium klasy A7 zgodnie z GOST 11069.

3.3. Grubość okładziny technologicznej z każdej strony blachy nie powinna przekraczać 1,5% nominalnej grubości blachy.

Grubość pogrubionej okładziny z każdej strony blachy nie może być mniejsza niż 4% nominalnej grubości blachy.

Blachy AMg6UPP o grubości 7,0 mm są wykonane z okładziną pogrubioną co najmniej 4,5% z każdej strony blachy. W uzgodnieniu między producentem a klientem dopuszcza się wykonanie blach z poszyciem pogrubionym co najmniej 6% z każdej strony.

3.4. Właściwości mechaniczne arkuszy muszą odpowiadać właściwościom podanym w tabeli. 3.

3.5. Arkusze należy ciąć pod kątem prostym. Nachylenie cięcia nie powinno wyprowadzać arkuszy poza maksymalne odchylenia szerokości i długości.

Zadziory i rozwarstwienia są niedozwolone na krawędziach ciętych arkuszy; Blachy o długości powyżej 4000 mm i grubości powyżej 4,0 mm wykonane poszerzone zgodnie z ustaleniami z klientem nie mogą być cięte wzdłuż krawędzi.

Blachy o szerokości od 2100 do 3000 mm włącznie o grubości od 5,5 do 10,5, a także arkusze o szerokości od 3050 mm i grubości od 3,0 do 6,0 mm wykonuje się bez cięcia wzdłuż krawędzi.

3.6. Pęknięcia, rozdarcia, rozwarstwienia, osady saletry, plamy korozyjne i miejsca odsłonięte od okładziny (na blachach z pogrubioną okładziną) są niedozwolone na powierzchni przedniej i przeciwległej przedniej strony arkuszy; na arkuszach niedopuszczalne są również plamy i paski ze spalonego tłuszczu, niemetaliczne wyjątki pochodzenia metalurgicznego (wtrącenia żużla i inne) oraz cząstki niemetaliczne przylegające do powierzchni, jeśli nie zostaną usunięte przez trawienie kontrolne w 5−6% roztworze NaOH w temperaturze 50 ° C przez 1 -3 min. a następnie klarowanie w 30% roztworze HNlub zgodnie z trybem przyjętym w fabryce.

Na wyżarzonych arkuszach o szerokości 2100 mm i więcej dozwolone są plamy i paski ze spalonego tłuszczu.

3.7. Znaki odrzucenia nie są:

a) małe zachody słońca i nadiry (w postaci metalowego zachodu słońca) o łącznej powierzchni nie większej niż:

80 dla 1 powierzchnia arkusza do 2000 mm szerokości;

100 na 1  — «- -" — St. 2000 do 2500 mm;

400 na 1  — «- -" — St. 2500 mm;

b) gniazda z odprysków zachodów słońca, jeśli ich głębokość nie przekracza połowy maksymalnego odchylenia grubości blachy;

c) pojedyncze i grupowe drobne rysy o głębokości nie przekraczającej połowy maksymalnego odchylenia grubości blachy;

d) nadruki w postaci małych wgnieceń i wybrzuszeń, które nie powinny przekraczać połowy maksymalnego odchylenia grubości blachy;

e) nacinanie i aluminiowanie z długością skoku nie większą niż 5 mm, która nie powinna przekraczać połowy maksymalnego odchylenia grubości blachy;

f) pęcherzyki płytowe, a także obszary odsłonięte od okładziny bez pęknięć na blachach z okładziną technologiczną;

g) pojedynczy ślad zagięć (załamań) w wyżarzanych arkuszach o grubości 0,5−0,8 mm, szerokości 1200 mm lub większej o długości powyżej 4000 mm i szerokości 1500 mm lub większej o długości do 4000 mm;

h) drobne, gładkie falistości powstałe w wyniku drgań podczas autonapięcia, przy odległości między wierzchołkami dwóch sąsiednich fal nie większej niż 200 mm, na blachach obrobionych na zimno o grubości do 4,0 mm nie powinna mieć więcej niż 0,3 mm głębokości, a na blachach o grubości sv… 4,0 mm — nie więcej niż 0,5 mm głębokości.

Na życzenie klienta, określone w zamówieniu, niewielka płynna falistość wynikająca z drgań podczas auto-frettingu, z odległością wierzchołków dwóch sąsiednich fal równą lub mniejszą do 200 mm, na blachach zimnogiętych o grubości St. 0,4 mm nie powinno być głębsze niż 0,3 mm;

i) sierpowaty kształt wzdłuż długości w granicach uzyskania nominalnego ściśnięcia arkusza;

g) plamy i pasy z emulsji, jeżeli zajmują powierzchnię nie większą niż:

3% powierzchni arkusza o szerokości do 2100 mm;

5% — «- -" — St. Od 2100 mm do 2500 mm;

7% — «- -" — St. 2500 mm;

k) ślizgające się linie powstające podczas rozciągania arkuszy;

l) kolory matowienie;

m) nadruki z rolek w postaci jasnych i ciemnych pasów powstałe podczas walcowania blachy;

o) niewielkie ścieranie o łącznej powierzchni nie większej niż:

2% powierzchni arkusza o szerokości do 2100 mm;

5% — «- -" — St. Od 2100 mm do 2500 mm;

7% — «- -" — St. 2500 mm;

n) pojedyncze oczyszczone odcinki powierzchni blach o łącznej powierzchni nie większej niż 0,5% powierzchni arkusza o szerokości do 2100 mm i łącznej powierzchni nie większej niż 10% powierzchni arkusza o szerokości powyżej 2100 mm do głębokości nie większej niż połowa maksymalnego odchylenia oraz blach o szerokości St. 2100 do 3050 mm głębokość zdzierania jest dozwolona ponad połowę maksymalnego odchylenia; na blachach z pogrubioną okładziną — na głębokość nie większą niż połowa grubości planowanej warstwy.

Czyszczenie wykonuje się papierem ściernym na bazie papieru zgodnie z GOST 6546 lub papierem ściernym na podłożu z tkaniny zgodnie z GOST 5009 o uziarnieniu nie większym niż 6 zgodnie z GOST 3647 lub zestawem.

3.8. Głębokość występowania wszystkich dopuszczalnych wad wymienionych w punkcie 3.7 nie powinna powodować przekroczenia minimalnej dopuszczalnej grubości blachy.

Na blachach bez obróbki cieplnej i wyżarzonych o szerokości do 2000 mm, grubości 5 mm lub większej, przy maksymalnych odchyleniach grubości ± 5% grubości nominalnej, głębokość występowania wszystkich wad wymienionych w p. 3.7 nie powinna przekraczać pola tolerancji dla grubości blachy i nie wyjąć arkusz poza minimalną dopuszczalną grubość arkusza.

3.9. Na krawędziach blach o grubości St. 4,0 mm i ponad 4000 mm długości, wykonane poszerzone, a także na naddatkach w długości i szerokości wszystkich rozmiarów, wady są dopuszczalne ze względu na metodę produkcji z możliwością wycięcia prostokątnego arkusza o wymiarach nominalnych ze śladem wad farbą.

Na blachach kwadratowych o szerokości 2100 mm i więcej poza wpisanym okręgiem o średnicy równej minimalnej wartości szerokości arkusza dopuszcza się wady pochodzenia walcowania bez ograniczenia ich właściwości i wymiarów, a na blachach prostokątnych o szerokości 2100 mm i więcej wady te dopuszcza się w miejscach uzgodnionych z klientem …

3.10. Powierzchnia arkuszy po wyjaśnieniu u klienta musi spełniać wymagania punktu 3.7 niniejszej normy.

3.11. Dla 1 powierzchni arkusza po usunięciu okładziny, obróbce skrawaniem, frezowaniu elektrochemicznym i chemicznym, dozwolone są nie więcej niż trzy wtrącenia jednopunktowe o średnicy do 1,5 mm.

3.12. Odchylenie od płaszczyzny blach wszystkich grubości, wytwarzanych w stanie wyżarzonym i wyżarzonym o podwyższonej wytrzymałości, a także blach o grubości od 0,8 do 3,4 mm włącznie, produkowanych w stanie surowym i zimnowartym o podwyższonych i ograniczonych stanach wytrzymałości, musi spełniać określone wymagania w tabeli. 4.

3.13. Odchylenie blachy od płaszczyzny blachy na 1 m długości blach wykonanych w stanie zimnowartym i zimnowartym o podwyższonej i ograniczonej wytrzymałości, przy przyłożeniu siły nie większej niż 5 kgf, nie powinno przekraczać:

8,0 mm — dla blach o grubości od 3,5 do 7,0 mm;

2,0 «-" «" St. 7,0 «10,5».

3.14. Odchylenie od płaszczyzny blach o wszystkich grubościach, wyprodukowanych bez obróbki cieplnej, musi spełniać wymagania określone w tabeli. pięć.

Tabela 3

Stan materiału arkusza Gatunek stopu, poszycie i stan materiału Grubość blachy, mm

Graniczna wytrzymałość na rozciąganie σ6 MPa (kgf / )

Granica plastyczności σ 0,2 MPa (kgf / )

Dotyczy. Wydłużenie przy = 11,347%

Nie mniej
Wyżarzone

AMg6NM,

AMg6M

Od 0,8

do 10,5

315 (32, 0) 155 (16, 0) 15.0
AMg6UM

Od 0,5

do 0,7

Od 0,8

do 5,5

255 (26, 0)

275 (28, 0)

120 (12, 0)

130 (13, 0)

15.0

15.0

Wyżarzone ze zwiększoną wytrzymałością

AMg6BMPP,

AMg6MPP

Od 3.0

do 10,5

355 (34, 0) 175 (18, 0) 15.0
Pracowity ze zwiększoną siłą

AMg6BNPP,

AMg6NPP

Od 2.0

do 10,5

410 (42, 0) 330 (33, 5) 5.5
Obrobiony na zimno

AMg6BN,

AMg6N

Od 0,8

do 10,5

375 (38, 0) 285 (29, 0) 6.0
Pracowity z ograniczoną siłą

AMg6BNOP,

AMg6NOP

Od 3.0

do 10,5

375−430

(38, 0- 44, 0)

285−355

(29, 0- 36, 0)

6.0
Bez obróbki cieplnej

AMg6B,

AMg6

Od 5.0

do 10,5

315 (32, 0) 165 (16, 0) 15.0
Brak obróbki cieplnej ze zwiększoną wytrzymałością AMg6UPP 7.0 315 (32, 0) 175 (16, 0) 15.0

Tabela 4

mm

Grubość Szerokość Długość Odchylenie arkusza (falistość i wybrzuszenie) od płaszczyzny przy swobodnym ułożeniu arkusza (z każdej strony) na płaszczyźnie płyty: nie więcej
na całej powierzchni arkusza (łącznie z długimi bokami) na krótkich bokach (w tym bokach do 300 mm od naroży blachy)
0,5 do 1,0

Do 1200 włącznie.

St 1200 do 1600

Do 4000

piętnaście

szesnaście

20

trzydzieści

Do 1200 włącznie.

St 1200 do 1600

St. 4000

do 7000

20

35

25

45

1,0 do 1,5

Do 1200 włącznie.

St 1200 do 1600

Do 4000

20

25

25

35

Do 1200 włącznie.

St 1200 do 1600

St. 4000

do 7000

25

trzydzieści

trzydzieści

45

St. 1,5 do 4,0

St. 1,5 do 4,0

Do 1200 włącznie.

St 1200 do 1600

Do 4000

25

25

trzydzieści

40

Do 1200 włącznie.

St 1200 do 1600

St. 4000

do 7000

25

trzydzieści

40

45

St. 4,0 do 10,5

Do 1200 włącznie.

St 1200 do 1600

Do 4000

25

trzydzieści

40

40

Do 1200 włącznie.

St 1200 do 1600

St. 4000

do 7000

25

trzydzieści

40

45

0,8 do 10,5 St. 1600 do 2000

Do 4000

St. 4000

do 7000

35

60

50

55

2,0 do 5,0 St. 2000 do 3050 Do 5000 60 60

Uwaga. Do blach wyżarzanych o szerokości 2100 mm i więcej o grubości od 5,5 do 10,5

odchylenie arkuszy od płaszczyzny przy swobodnym układaniu arkusza (każdy

boku) w płaszczyźnie płyty nie powinna być większa niż 100 mm.

Tablica 5

mm

Grubość Szerokość Długość Odchylenie arkusza (falistość i wybrzuszenie) od płaszczyzny przy swobodnym ułożeniu arkusza (z każdej strony) na płaszczyźnie płyty, nie więcej:
na całej powierzchni arkusza (łącznie z długimi bokami) na krótkich bokach (w tym długich bokach do 300 mm od naroży blachy)

Od 5.0

Do 10,5

1200

Św. 1200

do 1600

Św. 1600

Ddo 2000

Do 7000

45

60

60

65

65

75


(Arkusze o podwyższonej jakości wykonane ze stopu Amg6. TU)

4. ZASADY ODBIORU I METODY BADAŃ

4.1. Partia musi składać się z arkuszy o tym samym stanie materiału i rozmiarze. Masa imprezy nie jest ograniczona.

4.2. Analiza chemiczna stopu jest przeprowadzana z każdego ciepła.

4.3. Kontrolę wymiarów geometrycznych, stanu powierzchni, odchyleń od płaszczyzny poddaje się każdy arkusz.

4.3.1. Pomiar grubości blachy wykonuje się w odległości co najmniej 115 mm od narożnika i co najmniej 25 mm od krawędzi arkusza.

Grubość blach nie jest kontrolowana, ale gwarantowana przez producenta zgodnie z wymaganiami tej normy.

4.3.2. Badanie powierzchni arkuszy odbywa się bez użycia przyrządów optycznych.

4.3.3. Odchylenia arkuszy od płaszczyzny wskazanej w tabeli. 4 i 5, są określane przez wszystkie cztery krawędzie, mierząc odległość od płytki kontrolnej do dolnej powierzchni arkusza za pomocą metalowej linijki zgodnie z GOST 427.

Mała gładka falistość z odległością między wierzchołkami dwóch sąsiednich fal równą 200 mm lub mniej zgodnie z pkt 3.7 «a» sprawdza się za pomocą zakrzywionej linijki o długości 200 mm, a odchylenie od płaszczyzny płyty o 1 m długości zgodnie z pkt 3.13 sprawdza się w następujący sposób: arkusz jest umieszczany na nakłada się na nią płytkę kontrolną, prostownicę o długości 1 m zgodnie z GOST 8026, a maksymalną odległość między linijką a arkuszem mierzy się za pomocą sond lub linijki pomiarowej zgodnie z GOST 427.

4.4. Aby określić właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, w zależności od stanu materiału, należy dobrać liczbę arkuszy zgodnie z tabelą. 6, ale nie mniej niż jeden arkusz z każdej partii przedstawionej do dostawy.

Do próby rozciągania z każdego arkusza testowego wycina się jedną próbkę w poprzek kierunku walcowania.

Tablica 6

Stan materiału arkusza Oznaczenie gatunku stopu, okładziny i stanu blachy Minimalna liczba testowanych arkuszy na partię,%
Wyżarzone AMg6BM, AMg6M dziesięć
AMg6UM 100
Wyżarzone ze zwiększoną wytrzymałością

AMg6BMPP,

AMg6MPP

100
Obrobiony na zimno AMg6BN, AMg6N 100
Pracowity ze zwiększoną siłą

AMg6BNPP,

AMg6NPP

100
Pracowity z ograniczoną siłą AMg6BNOP, AMg6NOP 100
Bez obróbki cieplnej AMg6B, AMg6 dziesięć
Brak obróbki cieplnej ze zwiększoną wytrzymałością AMg6PP 100

Uwagi: 1. Arkusze AMg6UM o grubości od 0,5 do 1,8 mm, a także arkusze AMg6BN i AMg6N,

produkowane metodą walcowania kręgów, badane w ilości 10% partii.

2. Na życzenie klienta protokoły badań mechanicznych blach

wysłane do klienta wraz z towarzyszącą dokumentacją.

3. Dozwolone jest badanie metodą «roll-by-roll» wyrobów arkuszowych na próbkach.

świadkowie, wybrani z jednego arkusza każdej rolki, w ilości,

przewidziane przez ten standard.

4.5. Każdy pasek jest testowany pod kątem zawartości wodoru zgodnie z GOST 21132.1.

Analiza arbitrażowa jest przeprowadzana zgodnie z GOST 21132.1.

4.6. Grubość pogrubionej okładziny jest kontrolowana w zakładach produkcyjnych po każdej stronie arkusza zgodnie z GOST 1 90047.

Na życzenie klienta protokoły z pomiaru grubości okładziny przesyłane są do klienta wraz z towarzyszącą dokumentacją.

4.7. Po otrzymaniu niezadowalających wyników badań losowych, przynajmniej na jednej próbce, przeprowadza się ponowne badanie każdego arkusza.

W teście odcinkowym wskaźniki właściwości mechanicznych są określane zgodnie z wymaganiami tej normy z odrzuceniem arkuszy, które mają wypad.

W przypadku uzyskania niezadowalających wyników badań właściwości mechanicznych blach AMg6UPP o grubości 7,0 mm dopuszcza się ponowne przebadanie próbek z usuniętym poszyciem, których właściwości mechaniczne muszą być zgodne z tabelą. 3.

4.8. Blachy o grubości od 3,0 do 10,6 mm poddawane są kontroli ultradźwiękowej w dowolnym stanie materiału w ilości 100% partii według wykazu uzgodnionego pomiędzy producentem a klientem.

Arkusze o grubości od 6,5 do 10,5 mm o szerokości St. 2000 mm, przygotowane w stanie wyżarzonym, nie są poddawane kontroli ultradźwiękowej.

4.9. Kontrolę ultradźwiękową przeprowadza się zgodnie z GOST 1 92074. Jednocześnie dla blach o grubości od 2,0 do 8,0 mm defektoskopy są regulowane na przelotowym cylindrycznym reflektorze kontrolnym o średnicy 1,5 mm, a dla blach o grubości 8,5−10,5 mm — na odbłyśnik płaskodenny o średnicy 1,5 mm, nawiercony na głębokość równą połowie grubości badanego arkusza.

Drgania ultradźwiękowe są wprowadzane prostopadle do kierunku walcowania na gorąco.

Znakiem odrzucenia blach na podstawie wyników badań ultradźwiękowych jest obecność na defektogramie zarejestrowanego sygnału echa z wady, która przekracza amplitudę sygnału echa:

dla blach o grubości 2,0−8,0 mm — od przelotowego cylindrycznego reflektora sterującego o średnicy 1,5 mm;

dla blach o grubości 8,6−10,5 mm — z odbłyśnika płaskodennego o średnicy 1,5 mm nawierconej na… połowę grubości kontrolowanej blachy.

Wielkość niekontrolowanej fali wzdłuż obwodu krawędzi arkuszy nie przekracza 100 mm.

4.10. Blachy, które nie spełniają wymagań punktów 3.11 i 4.9, gdy są kontrolowane przez klienta, są uważane za odpady metalurgiczne zgodnie z MTUR 5−73.

4.11. Wszystkie inne wymagania dotyczące arkuszy pod względem metod badań muszą być zgodne z GOST 21631.

4.12. Wymagania dotyczące arkuszy pod względem oznakowania, pakowania i transportu muszą być zgodne z GOST 21631.

Arkusze o szerokości powyżej 2000 mm wykonywane są bez kolorowych oznaczeń.

Na życzenie klienta kopie protokołów analizy chemicznej wysyłane są do klienta.

Wyniki badań na zawartość wodoru podawane są w certyfikacie tylko na życzenie klienta.


PRZYWIĄZANIE

Obowiązkowy

Tabela 1

kg

Grubość blachy, mm

Teoretyczna waga 1 metra arkusza

(we wszystkich stanach materiału, z wyjątkiem obrobionego i obrobionego o zwiększonej i ograniczonej wytrzymałości)

Szerokość arkusza, mm
1200 1400 1500 1600 1800 2000 2100 2300 2500 2700 2900 3000 3050

0.5

0.6

0,7

0.8

0.9

1.0

1,2

1.5

1.6

1.8

1.9

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

1400

1,718

2.036

2,336

2,656

2,927

3.563

4.422

4,740

5.876

5.694

5,981

7.508

9.019

10,593

12,168

13,759

15,365

16.959

18,473

20,067

21,645

23,239

24,769

26,363

27,941

29,535

31,081

32,675

1,632

1.964

2,355

2.708

3.079

3.394

4.136

5,100

5.471

6.213

6,584

6,936

8,735

10,497

12,333

14,169

16,024

17,892

19,749

21,514

23,372

25,212

27,070

28,853

30,711

32,550

34,400

36,229

38,087

1,728

2.126

2,523

2,900

3.296

3.635

4430

5.463

5.860

6,655

7,052

7.430

9,357

11,244

13,211

15,178

17,164

19,163

21,153

23.043

25.033

27,003

28,993

30.903

32,693

34,863

36,853

38,803

40,793

1,843

2,267

2.691

3.093

3.517

3.877

4.724

5.826

6.250

7,097

7,521

7,924

9,979

11,991

14.089

16,186

18.305

20,434

22,556

24,572

26,694

28,794

30,916

32,953

35,075

37,176

39,298

41,377

43,499

-

-

-

3.431

3.907

4,336

5.242

6.528

7,005

7,958

8,434

8,887

11,196

13,462

15820

18,179

20,562

22,952

25,338

27,605

29,991

32,353

34,739

37.029

39,415

41,777

44,163

46,525

48,911

-

-

-

3,758

4287

4.764

5,770

7.225

7,755

8,813

9,342

9,845

12,439

14,953

17,573

20,194

22,840

25,492

28,142

30,659

33,309

35,933

38,583

41,126

46,776

46.400

49,050

51,673

54,323

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,948

14,754

17,672

19,450

22,229

25,007

27,819

30,601

33,383

36,165

38,947

41,729

44,510

47.292

50,074

52,856

55,638

58.420

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,063

16,156

19,351

21,298

24,341

27,383

30,426

33,489

36,511

39,584

42,596

45,539

48,682

51,724

54,767

57.809

60.852

63,895

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,218

17,558

21,030

23,146

26,453

29,759

33,066

36,373

39,679

42,986

46.292

49,699

52,906

56,212

59,519

62,625

66,132

69,439

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,282

17,853

21,424

24,994

28,565

32,135

35,706

39,277

42,847

46,418

49,988

53,559

57,130

60,700

64,271

67,841

71,412

74,883

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,338

19,173

23,008

26,842

30,677

34,511

38,346

42.181

46.015

49,850

53,684

57.519

61,354

65.188

69,023

72,857

76,692

80,527

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15866

19,833

23,800

27,766

31,733

35,699

39,666

43,633

47,599

51,568

55,532

59,499

63,466

67,432

71,399

75,365

79,332

83,299

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,196

28,228

32,261

36,293

40,326

44,359

48,391

-

-

-

-

-

-

-

-

-


PRZYWIĄZANIE

Obowiązkowy

Tabela 2

kg

Grubość blachy, mm

Teoretyczna waga 1 metra arkusza

(hartowane i hartowane o podwyższonej i ograniczonej wytrzymałości)

Szerokość arkusza, mm
1200 1400 1500 1600 1800 2000 2100

0.5

0.9

1.0

1,2

1.5

1.6

1.8

1.9

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

2,387

2,711

2,987

3.637

4.514

4.838

5.488

5.812

6.105

7,663

9.206

10,813

12,421

14.044

15,652

17,275

18,818

20,441

22.048

23,672

25,231

26,854

28,462

30.085

31,660

33,284

2,756

3.133

3.454

4.209

5.191

5.588

6.323

6,701

7 060

8,831

10,684

12,553

14,421

16.309

18,178

20.065

21,858

23,746

25,615

27,502

29,314

31,202

33,071

34,958

36,808

38,696

2.949

3.353

3.696

4.504

5.554

5,958

6,766

7,170

7,553

9,512

11,431

13,430

15,430

17,449

19,449

21,468

23,387

25,407

27,406

29,426

31,364

33,384

35,383

37,403

39,382

41,402

3.141

3.572

3.937

4.798

5.917

6.347

7.208

7,638

8,047

10,134

12,178

14.308

16,438

18,590

20,720

22,872

24,916

27,067

29,197

31,349

33,414

35,566

37,696

39,848

41,956

44,106

3.478

3.962

4.396

5.314

6.619

7.102

8,068

8,551

9.010

11,353

13,648

16,040

18,431

20,847

23,238

25,654

27,948

30,364

32,756

35,171

37,490

39,906

42,297

44,713

47,104

49,520

3.805

4,311

4.823

6,842

7.315

7,851

8,923

9,459

9,968

12,594

15,139

17,793

20,445

23.125

25,778

28,457

31,003

33,683

36,335

39.015

41,587

44,267

46.920

49,599

52,252

54932

-

-

-

-

-

-

-

-

12 090

14 930

17,882

19,681

22,493

25,304

28,116

30,928

33,739

36,551

39,362

42,174

44,986

47,797

50,609

53,420

56,232

59,044


DANE INFORMACYJNE

1. OPRACOWANE I WPROWADZONE przez All-Union Institute of Light Alloys

2. ZATWIERDZONE I WPROWADZONE W ŻYCIE Zarządzeniem Głównego Departamentu Rozwoju Nauki im

produkcja metalurgii specjalnej od 16.10.1990

3. WYMIENIĆ OST1 92000−73

4. REFERENCYJNA DOKUMENTACJA PRAWNA I TECHNICZNA

Oznaczenie powołanego NTD Numer pozycji, podpozycja

GOST 427−75

GOST 4784−74

GOST 8026−75

GOST 11069−74

GOST 21132.1−81

GOST 21631−758

OST1 90047−72

OST1 92074−78

MTUR5−73

4.3.3

3.1.1.3.2

4.3.3

3.2

4.5

4.11, 4.12

4.6

4.9

4.10


Grupa B53

STANDARD PRZEMYSŁOWY

BLACHY ALUMINIOWE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI Zmiana nr 1

MARKA STOPU AMg6 OST1 92000−90

WARUNKI TECHNICZNE

ONP 181511

Punkt 2.2. Patka. 2. W nowym wydaniu należy podać uwagę 2:

«2. Maksymalne odchylenia blach bez obróbki cieplnej i wyżarzanych o grubości 5 mm i więcej o szerokości do 2100 mm oraz blach AMg6UPP są ustalane na ± 5% grubości nominalnej.

Punkt 2.6 zostaje usunięty.

Punkt 3.7 p) (pierwszy akapit) zostanie zmieniony:

«P) pojedyncze oczyszczone odcinki powierzchni blach o łącznej powierzchni nie większej niż 0,5% powierzchni arkusza o szerokości do 2100 mm do głębokości nie większej niż połowa maksymalnego odchylenia grubości na blachach bez okładziny lub z okładziną technologiczną i do głębokości nie większej niż połowa grubości warstwy planistycznej na blachach z pogrubioną okładziną, a także o łącznej powierzchni nie większej niż 10% powierzchni arkusza o szerokości 2100 mm i większej do głębokości w granicach maksymalnego odchylenia grubości na blachach bez okładziny lub z okładziną technologiczną. «

Punkt 3.8. W drugim akapicie dodaje się słowa: «i wyżarzane blachy o szerokości powyżej 2000 mm i grubości 2 mm lub więcej (po wyrazach» od grubości nominalnej «).

Punkt 3.9. Drugi akapit uzupełnia się słowami: «i pochodzenia metalurgicznego, w tym wykrytymi w badaniach ultradźwiękowych» (po słowach «pochodzenie walcowania»).

Reg. Nr 843204/06 z dnia 19.12.91

ROZWINIĘTY

WILKI

ZAAKCEPTOWANY PRZEZ

GU RNPSM

01.11.91 g.

Okres wprowadzenia

od 01.03.92


Poprawka nr 1 OST1 92000−90 С.2

Punkt 3.13 należy przeredagować:

«3.13. Odchylenie 1 m długości arkusza od płaszczyzny płyty przy jednokrotnym ułożeniu arkusza na blachę dla blach wykonanych w stanie hartowanym i hartowanym o podwyższonej i ograniczonej wytrzymałości nie powinno

30 mm dla blach o grubości od 3,5 do 7,0 m;

25 «-" ponad 7,0 «10,5»

Punkt 4.4. Tabela 6 Uwaga 1 powinna być podana w nowym wydaniu:

«1. Blachy AMg6UM o grubości od 0,5 do 1,8 mm, a także arkusze AMg6BN, AMg6N, AMg6NPP, AMg6BNOP, AMg6NOP produkowane… walcowane są badane w ilości 10% partii «.

W klauzuli 4.10 wprowadza się następujące zmiany:

«4.10. Arkusze, które nie spełniają wymagań paragrafów. 3.11 i 4.9, pod kontrolą klienta i posiadające wady pochodzenia metalurgicznego, są odpadem technologicznym, są zwracane do producenta bez reklamacji i kar i podlegają wymianie bez fakturowania. «

Podanie. Wymagany. Tabela 1. Do kolumny «Szerokość arkusza, mm 3050» należy dodać wskaźniki masy dla grubości: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, odpowiednio: 52,424; 56455; 60 488; 64,520; 68,552; 72,585;

patka. 2. W kolumnie «2100» należy wyłączyć wskaźniki masy blach o grubości: od 2,0 do 2,5 włącznie. od 7,0 do 10,5 mm włącznie;

uzupełnienie tabeli 3:


Poprawka nr 1 OST1 92000−90 С.3

Tabela 3

Grubość blachy, mm Teoretyczna waga 1 metra arkusza (w stanie wyżarzonym bez obróbki cieplnej i bez obróbki cieplnej ze zwiększoną wytrzymałością stanu materiału)
Szerokość arkusza, mm
1200 1400 1500 1600 1800 2000

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

15,939

17,533

19,127

20,721

22,315

22,910

25,502

27,100

28,690

30,284

31,878

33,472

18,579

20,437

22,295

24,153

26.011

27,868

29,726

31,584

33,442

35,300

37,158

39,016

19,899

21,889

23,879

25,869

27,858

29,848

31,838

33,828

35,818

37,808

39,798

41,788

21,219

23,341

25,463

27,585

29,707

31,828

33,950

36 072

38,194

40,316

42,438

44,560

23,859

26,245

28,631

31.017

33,403

35,788

38,174

40,560

42,946

45,332

47,718

50,104

26,499

29,149

31,799

34,449

37.099

39,748

42,398

45.048

47,698

50,348

52,998

55,648


OKP 18 1511

Grupa B 53

STANDARD PRZEMYSŁOWY

ZMIANA PŁYT SUPERIOR nr 2

ZE STOPU ALUMINIUM OST1 92000−90

AMg6. WARUNKI TECHNICZNE

Usuń datę ważności.

Reg. Nr VIFS 8432042/02 z dnia 26.09.95.

OPRACOWANY ZATWIERDZONY Termin wprowadzenia

VILS GU special metalurgia od 01.10.95

Komitet RF włączony

metalurgia