Odwiedzając tę ​​stronę, należy dopuścić stosowanie plików cookie. Więcej na temat naszej polityki cookies.

TU 1231-406-00187180-2018

TAŚMA STOPOWA 40KHNM
DO ELASTYCZNYCH ELEMENTÓW

TU 1231−406−00187180−2018

Warunki techniczne


Termin wprowadzenia to 01.05.18.




Paź 2018


Niniejsze specyfikacje dotyczą taśmy wykonanej ze stopu 40KHNM, przeznaczonej do produkcji elementów elastycznych.

Taśma jest podzielona zgodnie z dokładnością wykonania:
— normalna dokładność grubości i szerokości;
— zwiększona dokładność grubości i szerokości — «VS»;
— zwiększona dokładność grubości — «B».

Przykład konwencjonalnego oznaczenia: Taśma o grubości 0,35 mm, szerokości 8 mm, zwiększona dokładność grubości i szerokości ze stopu 40KHNM:

Taśma 40KHNM 0,35x8-VSh TU 1231−406−00187180−2018.

1. RÓŻNORODNOŚĆ

1.1. Wymiary taśmy i maksymalne odchylenia dla nich muszą odpowiadać wskazanym w tabeli 1.

Tabela 1

Grubość Ogranicz odchylenia w zależności od dokładności produkcji Szerokość Ogranicz odchylenia w zależności od dokładności produkcji
Normalna Zwiększona Normalna Zwiększona
1 2 3 4 pięć 6
0.13 -0.02 -0,015 dziesięć -0,3 -0,2
0,15 -0,03 -0.02

13… 16

6,75

0.19
0,22
0,23 6,75; 9
0,24 jedenaście
0,25 jedenaście
0,26 -0.04 -0,03 7.65
0.32 8… 12
0.35 osiem
0.36 7.65
0.42 15… 20
0,50 10.4
0.63 15… 25


2.1. WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1. Taśma wykonana jest ze stopu klasy 40KHNM zgodnie z GOST 10994.

2.2. Właściwości mechaniczne taśmy (kąt sprężyny i liczba zgięć), określone na próbkach poddanych obróbce cieplnej, muszą odpowiadać tym, które podano w tabeli 2.

Tabela 2

Normalna grubość taśmy, mm Kąt sprężyny, w stopniach, nie mniej Liczba fałd, nie mniej
1 2 3
0.13 134 40
0,15 128 40
0.19 145 dziewiętnaście
0,22 136 12
0,23 133 20
0,24 130 20
0,25 170 32
0,26 168 trzydzieści
0.32 156 trzydzieści
0.35 150 trzydzieści
0.36 147 17
0.42 135 piętnaście
0,50 143 20
0.63 125 dziesięć

Uwaga: Podczas sprawdzania właściwości mechanicznych konsumenta obróbka cieplna próbek przeprowadzana jest zgodnie z trybem określonym w certyfikacie dostawcy.

2.3. Powierzchnia taśmy powinna być płaska, czysta i lekka.

2.4. Na powierzchni taśmy nie powinno być zachodów słońca, głębokich łusek i rys. Dopuszcza się oddzielne zadrapania, zagrożenia, łuski, zmarszczki, nacięcia, odciski rolek, których głębokość lub wysokość nie przekracza połowy maksymalnych odchyleń grubości. Laminowanie na taśmie jest niedozwolone.

Parametr chropowatości Ra wynosi nie więcej niż 0,63 mikrona zgodnie z GOST 2789.

2.5. Taśma jest dostarczana z przyciętymi krawędziami. Na krawędziach taśmy nie powinno być zadziorów, których wartość przekracza połowę maksymalnych odchyleń grubości, a także innych wad o głębokości nie większej niż połowa maksymalnych odchyleń szerokości. Dopuszczalne są ślady przetarcia.

Chropowatość powierzchni krawędzi nie jest znormalizowana.

3. Metody badań.

3.1. Określenie kąta sprężyny odbywa się zgodnie z metodą GOST 15146 i zgodnie z tabelą. 3.

Tabela 3

Nominalna grubość taśmy, mm Średnica trzpienia, mm
0,1… 0,15 5.0
0,16… 0,24 dziesięć
0,25… 0,45 20
0,46… 0,65 trzydzieści


3.2. Określenie liczby zagięć odbywa się zgodnie z GOST 13813 i zgodnie z tabelą. 4.

Tabela 4

Nominalna grubość taśmy, mm Promień szczęk urządzenia, mm Długość ramienia dźwigni urządzenia, mm
0,1… 0,24 2 6
0,25… 0,45 4 12
0,46… 0,70 6 18


4. Zasady odbioru, inne metody badań, oznakowanie, pakowanie, transport i przechowywanie zgodnie z GOST 14117.