Odwiedzając tę ​​stronę, należy dopuścić stosowanie plików cookie. Więcej na temat naszej polityki cookies.

Widerrufsbelehrung

To jest tłumaczenie maszynowe. Prawidłowy i zgodny z prawem tekst w języku niemieckim.

Prawo odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo odstąpić w ciągu trzydziestu dni.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie trzydziestu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi trzydzieści dni od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia inna niż wyznaczony przez Ciebie przewoźnik objęła w posiadanie ostatni przedmiot.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Auremo GmbH, Ursulinenstr. 35, 66111 Saarbrücken, Niemcy, info@auremo.net, telefon: +49 (203) 80-48-123) w drodze jasnego oświadczenia ( np. poczta, list lub e-mail) informuje Cię o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, choć nie jest to wymagane.

Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy, że wyślesz informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.

Konsekwencje wycofania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyłączeniem wszelkich dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Ciebie sposobu dostawy innego niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez nas), który zostanie zwrócony niezwłocznie i nie później niż czternaście dni od daty otrzymania przez nas powiadomienia o wypowiedzeniu niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty użyjemy tej samej metody płatności, jakiej użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; W żadnym wypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym wykupem. Możemy odmówić płatności do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Masz obowiązek zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu czternastu dni. Poniesiesz bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu, który zazwyczaj można odesłać pocztą. Ponosimy koszty zwrotu przedmiotów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane pocztą. Za utratę wartości towaru odpowiadasz wyłącznie wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Przykładowy formularz odmowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.)

  • – Do Auremo GmbH, Ursulinenstr. 35, 66111 Saarbrücken, Niemcy, info@auremo.net
  • – Ja/my (*) niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następującego towaru (*)/świadczenia następującej usługi (*)
  • – Zamówione (*)/odebrane (*)
  • – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  • – Adres konsumenta(-ów)
  • – Podpis konsumenta(-ów) (wyłącznie w przypadku zawiadomienia w formie papierowej)
  • - Data
  • (*) Usuń to, co nie dotyczy.

Auremo GmbH

Stan na sierpień 2023 r

Nasz konsultant pozwoli Ci zaoszczędzić czas

+49 (170) 650 7006
Telegram:
WhatsApp:

Subskrypcja

Specjalne oferty i rabaty. :)