Odwiedzając tę ​​stronę, należy dopuścić stosowanie plików cookie. Więcej na temat naszej polityki cookies.

Inwestycje w sektorze energii w Chinach jest zmniejszona

8 września 2014

Według danych dostarczonych przez Radę elektroenergetyki Chin, za okres od stycznia do czerwca włącznie 2014 roku inwestycje w sektor energetyki kraju spadła o 0,6% w stosunku do analogicznego zeszłorocznego okresu. W 2013 roku na sektor energetyki CHRL stanowiły około 50% popytu na miedź. Analitycy będą zmuszeni do rewizji prognozy na miedź w tym roku, ze względu na nagły spadek inwestycji w przedsiębiorstwa państwowego «Antaike», mających w sektor energetyczny. Zarząd spółki zamierza przeprowadzić ocenę cyklu inwestycyjnego od początku drugiej połowy bieżącego roku. W przypadku dalszego spadku inwestycji i braku wzrostu w tym zakresie wymagać korekty wcześniej wykonanych prognoz. Badania przeprowadzone przy pomocy aparatu państwowego, prognozowali wzrost konsumpcji czerwonego metalu na 6,7% w ujęciu rocznym, co stanowi około 8,75 mln ton.

I bez tego zawiłą sytuację z konsumpcją czerwonego metalu komplikuje wystarczająco silnej polityki kredytowej banków w odniesieniu do małych i średnich firm, które powstały w wyniku podejrzenia o adres niewłaściwego korzystania z kredytu. Na dzień dzisiejszy u importerów występują znaczne trudności z uzyskaniem akredytyw, w wyniku czego są odroczone terminy dostaw. Zdaniem analityków, produktów rafinowanych popyt na miedź w CHINACH w drugim półroczu 2014 roku, w dużej mierze zależy od inwestycji w sektorze energetyki i warunków organizacji bankowych dotyczących kredytów.

Opublikował własne prognozy na rok 2014 dotyczące produkcji w oddziale w Peru chiński holding «Chalco». Górniczo-hutniczy kombinat «Toromocho» w grudniu ubiegłego roku rozpoczął swoją pracę, i na dzień dzisiejszy jeszcze nie osiągnął pełną moc. Według wstępnych obliczeń miedziana produkty otrzymywane na danym obiekcie, w 2014 roku powinna wynieść od 100 do 120 tys. ton. Jednak, biorąc pod uwagę wpływ negatywnych czynników, jak warunki pogodowe, problemy technologicznego porządku i różnego rodzaju protestów imprezy ze strony ludności i pracowników, plan produkcji została zmniejszona do poziomu 80−85 tys.ton.

Chiński holding «Jiangxi Copper» opublikował wyniki finansowe za pierwszą połowę 2014 roku. Wielkość produkcji katody miedzi wyniosły 569 tys. ton, miedzianego pręta 362 tys. ton. Produkcja półfabrykatów, części i kabla z miedzi wzrosła o 12,7% w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku, osiągając 35,5 tys.ton.

Archiwum wiadomości

Data początkowa
Data końcowa

Nasz konsultant pozwoli Ci zaoszczędzić czas

+49 (170) 650 7006
Telegram:
WhatsApp:

Subskrypcja

Specjalne oferty i rabaty. :)