Odwiedzając tę ​​stronę, należy dopuścić stosowanie plików cookie. Więcej na temat naszej polityki cookies.
Oddzwoni w ciągu 30 sekund. Bezpłatnie!

GOST 25424-90

GOST 12339-2016 GOST R 55433-2013 GOST R 55432-2013 GOST 4960-2009 GOST 9722-97 GOST 5494-95 GOST 19106-73 GOST 9453-75 GOST 20559-75 GOST 14086-68 GOST 9723-73 GOST 21125-75 GOST 5426-76 GOST 22025-76 GOST 13834-77 GOST 13833-77 GOST 9721-79 GOST 10285-81 GOST 12342-81 GOST 26719-85 GOST 13084-88 GOST 10096-76 GOST 2330-76 GOST 12343-79 GOST 4411-79 GOST 12338-81 GOST 26252-84 GOST 10284-84 GOST 26802-86 GOST 9849-86 GOST 3882-74 GOST 880-75 GOST 11378-75 GOST 4960-75 GOST 12601-76 GOST 12339-79 GOST 31290-2005 GOST 26630-85 GOST 26530-85 GOST 29278-92 GOST 25405-90 GOST 19046-80 GOST 25406-90 GOST 19078-80 GOST 24257-80 GOST 19065-80 GOST 24247-80 GOST 25412-90 GOST 25396-90 GOST 25400-90 GOST 25425-90 GOST 25410-82 GOST 25420-90 GOST 19074-80 GOST 19083-80 GOST 19048-80 GOST 25414-90 GOST 19062-80 GOST 25415-90 GOST 24253-80 GOST 24251-80 GOST 24249-80 GOST 24254-80 GOST 27302-87 GOST 25393-90 GOST 19067-80 GOST 25411-90 GOST 19068-80 GOST 25397-90 GOST 19059-80 GOST 19049-80 GOST 25398-90 GOST 19075-80 GOST 19061-80 GOST 20312-90 GOST 19051-80 GOST 25402-90 GOST 24252-80 GOST 25417-82 GOST 19043-80 GOST 20771-82 GOST 19081-80 GOST 19086-80 GOST 19056-80 GOST 19047-80 GOST 25421-90 GOST 25413-82 GOST 25418-82 GOST 27301-87 GOST 4872-75 GOST 19084-80 GOST 24255-80 GOST 19050-80 GOST 25401-90 GOST 19052-80 GOST 25426-90 GOST 25423-90 GOST 25399-90 GOST 19073-80 GOST 19057-80 GOST 2209-90 GOST 25403-82 GOST 19044-80 GOST 25408-90 GOST 25395-90 GOST 25409-90 GOST 25407-90 GOST 19071-80 GOST 28378-89 GOST 25419-90 GOST 19045-80 GOST 25003-81 GOST 25394-90 GOST 19077-80 GOST 19072-80 GOST 19080-80 GOST 17163-90 GOST 24250-80 GOST 25424-90 GOST 19063-80 GOST 19070-80 GOST 19076-80 GOST 24256-80 GOST 25422-90 GOST 25404-90 GOST 19064-80 GOST 24248-80 GOST 19069-80 GOST 19079-80 GOST 25416-90 GOST 19053-80 GOST 19042-80 GOST 19085-80

GOST 25424−90 Płytki węglikowe напаиваемые typu 25. Konstrukcja i wymiary


GOST 25424−90

Grupa В56

MIĘDZYPAŃSTWOWY STANDARD

PŁYTKI WĘGLIKOWE НАПАИВАЕМЫЕ
TYP 25

Konstrukcja i wymiary

Hard metal brazed tips, type 25.
Design and dimensions


ISS 25.100
77.160
OKP 19 6000

Data wprowadzenia 1993−07−01

DANE INFORMACYJNE

1. OPRACOWANY I PRZEDSTAWIONY przez Ministerstwo hutnictwa ZSRR

2. ZATWIERDZONY I WPROWADZONY W życie Rozporządzeniem Państwowego komitetu ZSRR na temat jakości produktów i standardów od 31.10.90 N 2764

3. W ZAMIAN GOST 25424−82

4. Standard jest w pełni zgodne z ST СЭВ 132−74

5. ODNOŚNE REGULACJE-DOKUMENTY TECHNICZNE

   
Oznaczenie NTD, na który dana link
Pokój pkt
GOST 2209−90
5
GOST 25393−90
3

6. REEDYCJA

1. Niniejszy standard stosuje się na płytki do зенкеров przy obróbce otworów.

2. Konstrukcja i wymiary płyt powinny być zgodne z danymi na rysunku i w tabeli.1.

ГОСТ 25424-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типа 25. Конструкция и размеры

_______________
* Wymiary dla formy.

** Rozmiar dla przyszłości.

Tabela 1


Wymiary w mm

                     
Обозна-
uruchamianie płyt

ГОСТ 25424-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типа 25. Конструкция и размеры

ГОСТ 25424-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типа 25. Конструкция и размеры

ГОСТ 25424-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типа 25. Конструкция и размеры

ГОСТ 25424-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типа 25. Конструкция и размеры

ГОСТ 25424-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типа 25. Конструкция и размеры
+0,4

ГОСТ 25424-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типа 25. Конструкция и размеры

ГОСТ 25424-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типа 25. Конструкция и размеры

Główne zastosowanie
Dodatkowe zastosowanie
Zastosowanie w spezial — te wystąpienie zamówienie
25110
16
4,0
2,0
2,5
1,0
25,0
4,1
N 2, N-4, N 10
N 1, N 3, N 7, N, 8, N, 9, 11 N
 
25130
18
5,0
2,5
3,5
1,5
  5,2
N 2, N-4, N 10
N 1, N 3, N 7, N, 8, N, 9, 11 N
 
25150
20
6,0
3,0
5,0
  31,5
3,8
N 2, N-4, N 10
N 1, N 3, N 7, N, 8, N, 9, 11 N
 
25210
22
5,6
2,5
4,0
2,5
25,0
9,9
N 2, N-4, N 10
N 1, N 3, N 7, N, 8, N, 9, 11 N
 
25230
25
8,0
2,8
5,0
3,0   10,0
N 2, N-4, N 10
N 3, N 7, N, 8, N, 9, 11 N
N 1
25250
30
12,0
4,0
8,0
    11,0
N 2, N-4, N 10
N 3, N 7, N, 8, N, 9, 11 N
N 1
25190
32
10,0
    2,0
40,0
8,0
N 2, N-4, N 10
N 7, N, 8, N, 9, 11 N
N 1, N 3


Uwaga. Płytki podwyższonym stopniu dokładności, przeznaczone do lutowania w szczelinach, produkowane są na specjalne zamówienie.

3. Oznaczenie płytek — według GOST 25393.

4. Orientacyjna masa płytek znajdują się w załączniku.

5. Wymagania techniczne — według GOST 2209.

6. Stosowane marki stopów: N 1 — Т30К4; N 2 — Т15К6; N 3 — Т14К8; N 4 — Т5К10; N 7 — ВК3, ВК3-M; N 8 — VK6-M, VK6-OM; N 9 — VK6; N 10 — ВК8; N 11 — ВК10-HOM.

APLIKACJA
Pomocniczy


Tabela 2

Orientacyjna masa

                 
Oznaczenie płytek Orientacyjna masa płyt g z węglika spiekanego marek
  Т30К4
Т15К6
Т14К8
Т5К10
ВК3-M, ВК3 VK6-OM, VK6-M, VK6
ВК8 ВК10-HOM
25110
1,07
1,26
1,27
1,43
1,70
1,67
1,65
1,66
25130
1,93
2,27
2,28
2,57
3,05
3,00
2,96
2,98
25150
3,02
3,55
3,58
4,03
4,78
4,70
4,64
4,68
25210
2,56 3,01
3,03
3,39
4,02
3,93
3,88
3,92
25230
4,56
5,36
5,38
6,02
7,15
6,99
6,89
6,94
25250
10,95
12,88
12,94
14,47
17,20
16,80
16,57
16,68
25190
10,60
12,50
12,60
14,20
16,80
16,50
16,30
16,41